2011/07/08

අද කියන්න හදන්නේ windows වල mysql backup එකක් කොහොමද ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරන්නේ කියල. Linux වල කරන හැටි තව ටික දවසකින් දාන්නම්. මමත් මේ ක්‍රමය හොයාගන්න කලින් කලේ backup එකක් ගහලා ඒක zip කරලා (ඒ අදාල දිනේ නමින්) ෆෝල්ඩරයක් හදලා ඒකට දාන එක. ඒත් ඒක හැමදාම කරන එක කරදරයක් නිසා තමා මේ ගැන හොයන්න ගත්තේ. ඇත්තටම මේක කරන්න මම යොදාගන්නේ bat file එකක්.

mysql backup එකක් අපිට phpmyadmin මගින් හෝ වෙනත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට මම කලින් ලිපියක කියලා තිබුනා sqlyog මතක ඇතිනේ. තව මෘදුකාංග ගණනාවක් මේ සදහා සහය දක්වනවා. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් mysql backup කරන්නේ mysql වලම එන mysqldump කියන command එකෙන්. Mysql ස්ථාපනය කරලා තියන ෆෝල්ඩරයේ තියනවා mysqldump.exe කියලා ෆයිල් එකක්. එක තියෙන්නේ bin කියන ෆෝල්ඩරයේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ path එකේ


0 ප්‍රතිචාර :